Списание „Кариери”

Списание „Кариери”

Списание "Кариери" е продукт на Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Основната му цел е да дава гласност на научните постижения на изявени автори, свързани с тематичните направления, които са в обекта на функциониране на Центъра. Някои от тези основни направления са свързани с изследване пазара на труда, безработица, икономиката по икономически дейности; проблеми свързани с образователния маркетинг, професионално ориентиране, кариерно консултиране и други. Автори на публикациите могат да бъдат различни хора - от научни работници, до бакалаври и магистри.

Повече информация за списанието и Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет може да намерите тук.

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Старият град в Созопол

ггф