Пясъчните дюни на Нида - природен феномен от крайбрежието на Балтийско море

Куршката пясъчна коса е с дължина от близо 100 km и отделя Куршкия залив от Балтийско море. През нея преминава сухоземната граница между Република Литва и Калинградската област на Руската федерация. Геоморфоложкото образувание е признато за световно природно наследство и е в списъка на ЮНЕСКО. И на територията на двете държави е със защитен статут. Пясъчната коса е основна туристическа атракция както за Литва, така и за Калининградска област. Косата и селищата, разположени на нея имат интересна история, въплъщаваща превратностите на времето и отразяваща своеобразно различните епохи, оставили своя цивилизационен белег.

Изображение от Google Maps, 2021

През лятото на 2021 г. имах географското щастие да посетя този впечатляващ обект, образуван от дейността на ветровете и морските течения в продължение на няколко хиляди години. Образуването на пясъчната коса е станало възможно след отдръпването на континенталния плейстоценски ледник и освобождаването на териториите и акваториите, покрити с него. За фундамент на пясъчната коса служат формираните от ледника моренни валове. Те са способствали за началото на процеса на натрупване (акумулация) на пясъците, носени от вятъра и водата. Подобни пясъчни коси се наблюдават и по други големи заливи, разположени по южния бряг на вътрешноконтиненталното Балтийско море.

Снимка с дрон на Куршската коса, автор Kirill.uyutnov, Wikipedia, 2020 

През август 2021 г. посетих литовския участък на косата, преминавайки с кола на ферибот от пристанищния град Клайпеда до малкото селище Смелтине при тесния отвор на Куршския залив в североизточната му част. Пясъчната коса е териториално изолирана от основната суша на Литва, т.е. явява своеобразен полуексклав. Фериботи свързват пясъчната коса и материка на всеки 15 минути, а количеството хора и автомобили, които преминават с тях, е впечатляващо.

Последва пътуване в южна посока няколко десетки километра с цел достигане на световноизвестната природна забележителност - пясъчните дюни край селището Нида. Цялата пясъчна коса на литовска територия е със защитен статут, а влизането на автомобили става само срещу плащане на солидна екотакса при КПП - мярка, целяща да ограничи антропогенния натиск върху природата. Пясъчната коса е заета от множество къмпинги и малки селища, а ландшафтът представлява хълмист песъклив терен, покрит с иглолистни гори.

Част от пясъчните дюни и Куршският залив в далечината

Въпреки ограниченията, поставяни пред туристите, пясъчната коса и по-специално районът на градчето Нида са силно оживени и през лятото животът кипи. Откриването на място за паркиране е също предизвикателство, пред което трябва да се изправят хората, решили да посетят пясъчните дюни край Нида. До самите дюни се достига по няколко екопътеки, започващи от градчето. А когато дюните се достигнат, гледката е повече от завладяваща и човек разбира, че са си заслушавали - и усилията, и разходите, и времето.

Обикалянето на целия комплекс с пясъчните дюни по маркираните пътеки може да отнеме няколко часа, но усилието определено си заслужава.
Характерна псамофитна (пясъколюбива) растителност
На много места по дюните са изградени защитни съоръжения с цел опазването им, а пътеките, по които туристите могат да се движат, са добре маркирани. Има зони, в които преминаването е напълно забранено.
В микрорелефа на дюните си личат човешки следи, както и т. нар. "рипълмарки" (гребени), направени от вятъра. 
Яхтеното пристанище на Нида в далечината. Акваторията на Куршкия залив е добре усвоена за корабоплаване.
Човек, попадайки на мястото, успява да усети динамиката на природата - силата на вятъра непрекъснато навява нови песъчинки, променяйки контурите на пясъчния релеф в рамките на минути.
По-голямата част от пясъчната коса е покрита с дървесна, храстова или тревна растителност. 
Гора от бели борове
Из уличките на курорта Нида

Самото градче Нида също е много интересно. То се е съхранило като прекрасен курорт, запазил духа на старите времена. Още през XIX век се оформя като артистична колония, където множество дейци на изкуството от немскоезичните страни творят. С особена популярност е къщата-музей на писателя Томас Ман. В градчето се организират множество фестивали, културни и спортни събития по време на прохладното северноевропейско лято.

Яхтеното пристанище в литовския курорт

Пясъчните дюни на Нида са природен феномен с общоевропейско и световно значение, заради което всяко усилие за тяхното опазване си заслужава. Естественият ход на геоморфоложкото развитие на крайбрежието предполага Куршкият залив постепенно да се запълва със седименти и да съкращава акваторията си, а пясъчната коса в следващите няколко хиляди години да се "прилепи" към материка. Това ще бъде само един епизод от динамиката в развитието на балтийското крайбрежие след отдръпването на плейстоценския континентален ледник.

Автор: Димитър Желев

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Поглед към най-високият връх на Тасос - Ипасрио

ггф