Първи ученически мапатон – част от програмата на Софийски фестивал на науката 2022 г.

За пръв път в България се организира състезание, което цели да открои учениците с най-добри дигитални картографски умения. Мапатонът (комбинация от думите на английски за карта и маратон – map marathon) ще се проведе онлайн на 3 октомври 2022 г., понеделник, от 20:00 до 22:00 ч. Събитието се организира в рамките на Софийски фестивал на науката 2022 г. в партньорство с Географ БГ, Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Българско географско дружество.

 

Какво представлява състезанието?

В началото на състезанието учениците получават по електронен път базова информация (задание, бриф) за определен географски казус, събитие или тема. В заданието са посочени основните параметри и възможни източници на данни, които да бъдат използвани. До 22:00 ч. учениците имат възможност да изработят карта въз основа на своите дигитални картографски умения и собствената им интерпретация на географската информация. При работата си учениците избират какъв картографски софтуер използват (напр. QGIS, Google MyMaps, проектите в Google Earth или др.). Картата е свързана с тема и условия, които се получават в началото на състезанието. Регистрираните участници ще получат допълнителни и точни инструкции за състезанието няколко дни преди неговата дата. Победителите ще бъдат наградени.

 

Какви са условията за участие и регистрация?

Всеки ученик (в България или чужбина) може да се регистрира за участие в мапатона. Регистрацията се извършва самостоятелно чрез попълване на регистрационна форма, поместена в най-долната част на тази публикация.

Условие за участие е ученикът да спазва правилата на състезанието и да разполага с необходимия хардуер и софтуер за изработването на дигитални географски карти. Няма ограничения за брой ученици от клас или училище. Срокът за регистрация е 23:59 ч. на 1 октомври 2022 г.

 

Какви са критериите за оценяване?

Победителите в конкурса ще бъдат определени от жури, включващо специалисти в областта на картографията, геопространствените технологии и географията. Критерии за оценяване са оригиналност на идеята, прецизност на изработката и визуално представяне.

 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Старият град в Созопол

ггф