Подкрепете старите гори на Беласица за Европейската награда „Натура 2000“

Благодарение на инициативата за опазване на старите гори в България ще бъдат опазени горите от източен чинар, обикновен кестен и бук в Беласица. Те са със средна възраст от 120 години, което ги прави особено значими за биоразнообразието. Старите гори на Беласица са сред 27-те финалисти за Европейската награда „Натура 2000“ на Европейската комисия.

Подкрепете ги на следния линк: https://natura2000award-application.eu/finalist/4291, като кликнете на Vote и след това потвърждавате в е-мейла си линка, който е изпратен. Гласуването продължава до 15 септември 2020 г.

Тази общоевропейска награда признава отличните постижения в управлението на защитени зони от мрежата Натура 2000 и природозащитната дейност в тях, като показва добавената стойност на екологичната мрежа за местните икономики и повишава обществената осведоменост за ценното природно наследство в Европа.

Мрежата Натура 2000 обхваща огромно разнообразие от различни защитени зони в цяла Европа. В тях се съхранява и подобрява биоразнообразието на Европа, запазвайки го за бъдещите поколения.

Повече за старите гори може да гледате във филма на WWF „Непознатите гори“.

Снимка: Natura 2000 Award

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Изглед от руините на древния град Филипи, разположен между Драма и Кавала в Северна Гърция

ггф