Отворена ГИС конференция в Софийския университет

Конференция за отворени и свободни географски информационни системи (ГИС), отворени пространствени данни и отворени методи в дистанционните изследвания се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

„Алма Матер и в частност ГГФ винаги сме заставали на страната на Академичната свобода. Именно тя е правото на преподаватели и студенти да търсят знания без ограничения, да изразяват свободно своите идеи и да водят открит диалог. Тя е в основата на всяко развито общество, гарантиращо свободата на мисълта и стимулиращо иновациите. Смятам, че в такава среда като днешната - на отворени дискусии и свободен обмен на идеи ще се родят иновативни решения. Ние винаги сме подкрепяли отвореността, иновациите и справедливия достъп до знания и технологии. Взаимовръзката между тях може да се разгледа чрез тяхната обща цел за насърчаване на свободния обмен на идеи и ресурси. 

Проф. Кл. Найденов приветства участниците

Днес когато Академичната свобода е застрашена от цензура, политически и икономически натиск и комерсиални интереси, наша е отговорността да защитим тези академични ценности. Ние трябва да се борим за академична свобода, без цензура и ограничения, защото тя е основополагащ принцип, който позволява на учените да изследват, обучават и публикуват без страх от цензура или наказание. Тя подкрепя свободата на мисълта и изразяването в научните и образователните институции, което е основно за развитието на нови знания и иновации. Академичната свобода е жизненоважна за създаването на среда, в която критичното мислене и научното изследване могат да процъфтяват, водейки до технологичен напредък и обществено развитие.“ – сподели в своето приветствено слово проф. Климент Найденов, декан на ГГФ. 

Професор Климент Найденов

„Вашата QGIS общност е среда за споделяне на знания и иновации без ограничения. QGIS е фундаментален за поддържането на отворена и демократична дигитална среда, където информацията и технологията са достъпни за всички, без ограничения по отношение на лицензионни такси или авторски права. Вие също спомагате за стимулиране на образователния процес, като предоставяте на студентите и преподавателите свободен достъп до най-новите инструменти и изследвания.“, допълни проф. Найденов. 

Зам.-министър Николай Найденов

Конференцията уважи и Николай Найденов, зам.-министър в оставка на МРРБ. В своето приветствие той поздрави Геолого-географския факултет за организирането на конференцията и изрази надежда, че подобен тип събития ще се превърнат в традиция. В чест на конференцията зам.-министър Найденов обяви, че от днес на сайта на МРРБ са налични със свободен достъп данните за редица инфраструктурни пътни обекти. Благодарение на този достъп учените и студентите (наред с всички граждани) ще имат възможност да осъществяват пространствени анализи и научни изследвания. 

Проф. Янко Герджиков - ръководител на катедра Геология, палеонтология и изкопаеми горива
Доц. Евгения Сарафова - ръководител на МП ГИС и картография
Гл. ас. д-р Звезделина Марчева, катедра Климатология, хидрология и геоморфология

Лекторите в програмата предоставиха информация за функционалностите на различни отворени софтуерни продукти, изследователски методологии разработени върху отворен код, бизнес и управленски приложения на ГИС и източници на отворени пространствени данни. Със свои презентации участваха преподавателите от ГГФ проф. д-р Янко Герджиков, доц. д-р Евгения Сарафова и гл. ас. д-р Звезделина Марчева и студентите Теодора Колева (специалност „Геопространствени системи и технологии“) и Кристиан Кирилов (магистърска програма „ГИС и картография“. 

Теодора Колева, студент 3. курс Геопространствени системи и технологии
Кристиан Кирилов - студент в магистърската програма „ГИС и картография“

Като формат, замисъл и цели събитието наподобява на добре установената практика на FOSS4G, ежегодната конференция за отворен геопространствен софтуер, организирана от OSGeo. Това първата такава инициатива в България, организирана от екипа на платформата QGIS.bg, Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и онлайн порталът Географ БГ. 

Иван Иванов - възпитаник на ГГФ и съорганизатор на конференцията

Освен запознаването с последните технологични, научни и методологични достижения, сред целите на конференцията е популяризацията на отворените ГИС технологии и запознаване на ГИС потребителите в България. Събитието е отворено за специалисти от частния и публичния сектор, студенти, ентусиасти, разработчици, обучители, без значение от сферата на реализация или от нивото на запознаване на ГИС с възможността да обменят знания и опит. 

Любомир Филипов - възпитаник на ГГФ и съорганизатор на конференцията

Събитието се провежда с подкрепата на световната OSGeo фондация, световната QGIS организация и подкрепата на Joint Research Center (JRC).

Публикувано от boyan.petrov

Сподели

Снимка на деня

Пролетна панорама към Пирин от село Добърско

ггф