Нидерландските железници ще функционират изцяло с възобновяема енергия от 2018 година

Държавни институции и частни предприятия от бранша са подписали договор, според който до 2018 година 100 процента от енергията, необходима за жп транспорта ще бъде възобновяема. Предвижда се използването на вятърна енергия, и то не от съществуващи в момента ветропаркове, а от такива, чието изграждане предстои. 
Според оценките в момента влаковете в страната се нуждаят от 1.4 тераватчасa, като това е приблизителното количество, необходимо за 800 000 от жителите на Амстердам. Благодарение на използването на зелена енергия нидерландските железници спестяват на природата до 700 000 тона въглероден двуокис годишно. Наред с все по-големия дял на електричеството от възобновяеми източници, нидерландските жп предприятия залагат и на въвеждането на електроспестяващи технологии и влакове, които изразходват по-малко електричество. 

Източник: http://focus-news.net/

Публикувано от geolub

Сподели

Снимка на деня

Пътеката към мавзолея на Александър Стамболийски над родното му село Славовица, Пазарджишко

ггф