Непознатите красоти на област Велико Търново

Светиниколско училище - гр. Свищов 
 
Светиниколското училище се намира в западната част на гр. Свищов, в старата Харизанска махала. Създадено е през 1846 г. от известния възрожденец Христаки Павлович-Дуп- ничанин, който с помощта на местната общност и дарители построява голямото едноетажно здание. Това е една от две- те запазени до наши дни училищни сгради, построени през първата половина на XIX век (другата е „Даскалоливницата“ в гр. Елена). През годините постройката е била използвана за различни цели, но днес изпълнява ролята на многофунк- ционално културно средище, в което се помещава музейна експозиция и се провеждат множество събития и изложби.
 
 
 
 
 
Геокомплекс Зарапово, с. Вишовград
 
Геокомплекс „Зарапово“ се намира на 15 км от гр. Павликени и на 27 км от гр. Велико Търново.
 
 
 
Комплексът е разположен по пътя Павликени – Балван – Велико Търново, на около 3 км от село Вишовград в посока към с. Емен. Най-забележителната част от геокомплекса е 16-метровият Зараповски водопад. Разходката до водопада е кратка и приятна – в началото на екопътеката има място за паркиране, а за целия маршрут са нужни около 20 минути в двете по-
соки. Освен чудесно място за разходка и съзерцание, геокомплекс Зарапово е подходящ и за организиране на пикник – изградени са кът за почивка, беседка с голяма маса, пейки и барбекю.
 
 
Старинен Римски град Нове, гр. Свищов 
 
Нове се намира на 3 км източно от гр. Свищов и е най-добре проученият военен лагер, разположен в граничната територия на някогашната Римска империя. Основан е на брега на река Дунав като военен лагер на VІІІ Августовски легион около 45 г. н.е. Лагерът се състоял от наблюдателни кули и крепости, в които били настанени военни части – кохорти и легиони. Нове е бил изключително важна част от отбранителната линия на Римската империя, тъй като легионът, настанен тук, пазел завоюваните територии в Тракия и Македония от набезите на племена, идващи от изток.
 
 
 
 
Къпиновски манастир „Св. Николай“ край Велико Търново 
 
 
Къпиновският манастир се намира на 14 км от старопрестолната ни столица Велико Търново и на около 5 км от с. Велчево. Манастирът е основан през 1272 г., по времето на цар Константин Асен – Тих (1257 – 1277). Надпис върху апсидата на днешната манастирска църква съобщава, че в същата година на това място е бил издигнат храм, наречен „Св. Троица”. През този период манастирът е важен религиозен център, който обаче е бил опожарен след падането на Търново под османска власт. В края на ХVII век селяните от близките села успели да получат разрешение от турските власти за възстановяването му.
 
 
 
 
Еменски каньон, с. Емен 
 
Еменският каньон е живописна местност с уникални природни образувания по течението на р. Негованка, в полите на Предбалкана, на 20 км западно от гр. Велико Търново. Под въздействие на течащата вода в мекия варовик са се образували многобройни прагове, водопади, вирове и ниши, обградени от високи до 90 м отвесни скали. Каньонът започва южно от с. Ново село и е прекъснат от долинно разширение, в което е разположено с. Емен. По този начин естествено се разделя на две части – Долен и Горен боаз. Местността е със силно развит карст – в каньона се намира Еменската пещера, която е една от най-дългите в България (3113 м). Установено е, че е била населена през неолита, има находки и от бронзовата, ранно- и късножелязната епоха и античността.
 
 
 
 
За повече информация:
Туристически информационен център -
Велико Търново
Тел: +359 62 622148
Тел/Факс: +359 62 600768

Публикувано от geolub

1 Коментара - Непознатите красоти на област Велико Търново

Данчо Илиев (непроверено) February 08, 2017

Отговори
Край Търново има невероятно интересни места за посещение, много от тях не са известни, но си заслужава да се посетят. Край град Елена също.

Сподели

Снимка на деня

Лятно спокойствие в Швейцарските Алпи до селището Гринделвалд

ггф