In memoriam: Напусна ни доц. д-р Димитър Димитров

На 25 юли 2021 г. почина доц. д-р Димитър Димитров, дългогодишен преподавател в катедра „Социално-икономическа география“ в Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Опелото на доц. д-р Димитър Димитров ще бъде на 31 юли 2021 г., събота, в православния храм "Успение Богородичнo" в гр. Априлци (кв. "Острец") от 10:30 ч.

Димитър Димитров е роден на 11.01.1961 г. в гр. Априлци, Ловешка област. Средното си образование през периода 1975-1979 г. получава в Природо-математическата гимназия - Ловеч, висшето си образование (1982–1987 г.) - в СУ „Св. Кл. Охридски” по специалност „Социално-икономическа география”, с втора специалност „История“. От 1991 до 1994 г. е редовен аспирант, а след това до 1999 г. е „научен сътрудник” в Географския институт при БАН. Заедно с това от 1994 до 1998 г. е привлечен за хоноруван преподавател (асистент) в Катедра „Социално-икономическа география” на ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Едновременно с този ангажимент през периода 1995 – 1998 г. е бил и хоноруван асистент в ЮЗУ „Н. Рилски” в Благоевград. През 1999 г. постъпва на като „асистент” в ГГФ, като постепенно израства до „главен асистент” в Катедра „Социално-икономическа география” при факултета. Междувременно с това е оценена неговата научна квалификация и извън университета, защото от 2001 г. до 2005 г. е привлечен на работа в 39 Народно събрание на длъжността „старши експертен сътрудник”. Димитър Димитров като докторант на самостоятелна подготовка към Катедра „Социалноикономическа география” успешно защити през 2016 г. дисертация на тема „Влияние на транспортната инфраструктура върху регионалното развитие на Североизточна България: ситуационен анализ, оптимизационен модел и средносрочна прогноза“. От 2019 г. е избран за доцент.

Като преподавател в Катедра „Социално-икономическа география” на ГГФ доц. д-р Димитър Димитров води следните лекционни курсове и семинарни занятия: 1. Основи на териториалната организация на стопанството; 2. Социално-икономическа география на България; 3. Теоретична география; 4. География на транспорта и икономическите връзки; 5. Планиране и регионална политика; 6. Местно самоуправление и регионална политика; 7. Географски базис на инфраструктурата; 8. Самоорганизация и управление на природно-териториалните системи; 9. Устойчиво развитие; 10. Еколого-устойчиво развитие; 11. Инфраструктура и управление на територията; 12. Устойчиво развитие на регионите; 13. Местно самоуправление.

Научните интереси на доц. д-р Димитър Димитров са предимно в областта на географията на транспорта, транспортната инфраструктура, форми на териториална организация на транспорта в България, проблеми регионалното развитие и регионалната политика на страната, административно-териториалното устройство на България и трансграничното сътрудничество. Димитър Димитров е член на Българското географско дружество.


 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

В подножието на Кабиле

ггф