Мапатон – Европейска нощ на учените SEARCH 2023

Мапатон – Европейска нощ на учените SEARCH 2023

За трети път в България се организира състезание, което цели да открои учениците с най-добри дигитални картографски умения. Мапатонът (комбинация от думите на английски за карта и маратон – map + marathon) ще се проведе като част от инициативата Европейска нощ на учените (проект SEARCH). Датата на състезанието е 24 септември 2023 г. (от 20:00 ч.).

Какво представлява състезанието?

В началото на състезанието учениците получават по електронен път базова информация (задание, бриф) за определен географски казус, събитие или тема. В заданието са посочени основните параметри и възможни източници на данни, които да бъдат използвани. За определен срок от време учениците имат възможност да изработят карта въз основа на своите дигитални картографски умения и собствената им интерпретация на географската информация. При работата си учениците избират какъв картографски софтуер използват (напр. QGIS, Google MyMaps, проектите в Google Earth или др.). Картата е свързана с тема и условия, които се получават в началото на състезанието. Регистрираните участници ще получат допълнителни и точни инструкции за състезанието няколко дни преди неговата дата. Победителите ще бъдат наградени.

Какви са условията за участие и регистрация?

Всеки ученик (в България или чужбина) може да се регистрира за участие в мапатона. Регистрацията се извършва самостоятелно чрез попълване на регистрационна форма, поместена в най-долната част на тази публикация.

Условие за участие е ученикът да спазва правилата на състезанието и да разполага с необходимия хардуер и софтуер за изработването на дигитални географски карти. Няма ограничения за брой ученици от клас или училище. Срокът за регистрация е 23 септември 2023 г.

Какви са критериите за оценяване?

Победителите в конкурса ще бъдат определени от жури, включващо специалисти в областта на картографията, геопространствените технологии и географията. Критерии за оценяване са оригиналност на идеята, прецизност на изработката и визуално представяне.

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Старият град на маите Ушмал на п-в Юкатан - Пирамидата на магьосника

ггф