Лиляна Николова: Географията е сила и избор

Географ БГ: Откога географията е част от живота Ви?
 
Лиляна Николова: Завършила съм специалността География в ГГФ на Софийския университет в далечната 1983 г. Оттогава работя в сферата на географското образование - 12 години съм преподавала географски дисциплини на студенти от специалността История и география в Педагогическия филиал на Русенския университет в Силистра. След закриване на тази специалност се върнах в училище, където работя и досега.
 
Географ БГ: Професия или призвание е да си учител по география?
 
Лиляна Николова: Първо учителската професия е една добра професия, а преподаването на география е по-благодатно и предполага учениците да са увлечени, да им е интересно и различно.
 
 
Географ БГ: Удовлетворява ли ви работата като учител по география?
 
Лиляна Николова: В значителна част не ме удовлетворява - не са налице ред условия за съвременно преподаване, само с възрожденски дух не може да се обучават съвременните ученици. Има и субективни пречки и липса на правила. Не знам дали има действащи учители, които да са напълно удовлетворени.
 
 
 
 
В същото време аз съм професионално щастлив човек, защото работя и преподавам това, от което разбирам. Предполагам, че учениците ми го разбират. В трудовия си път съм „произвела" и много учители по география, работещи в училищата на страната. От тях получавам благодарност и удовлетворение за усилията да предам наученото от моите университетски преподаватели, да бъда взискателна.
 
 
Географ БГ: Какво може да накара учениците да заобичат географията?
 
Лиляна Николова: Преподавам в горната училищна степен, където учениците идват със създадени нагласи, представи и предпочитания към предмета. Мога да посоча моят стил на преподаване, да насоча учениците към географията като пътешествие и преживяване. Мога да им давам моя пример на движещ се човек.
 
 
Географ БГ: Пътувате ли с ученици?
 
Лиляна Николова: По принцип съм инициатор и организатор на различни пътувания - от поход до близкия резерват до посещения на съседни страни. Традиционен участник (11 години),съвместно с ученици съм на Поход по стъпките на четата на Таньо войвода. Той е едно пътуване и съпреживяване на събития в района на Поломието и Лудогорието.
 
 
 
 
За съжаление пътуването ми с ученици е стигало най-далеч до Метеора в Гърция и Карпатите в Румъния, прекосявайки нашата страна. За мен е предизвикателство всяко движение, това се опитвам да внуша и на моите ученици. Защото географията е сила и избор. Дано се пребори с всички пречки, които застават пред нея.
 
 
 
 
 
 

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Старият град на маите Ушмал на п-в Юкатан - Пирамидата на магьосника

ггф