Интерактивна игра по География

Интерактивна игра по География

Извънкласна дейност по География и икономика на тема: Интерактивна игра по География „На пътешествие в Южна Америка – по въздух и море“. Ръководител е Ивелина Гачева, учител в ОУ „Христо Смирненски“, с. Строево, общ. Марица, обл. Пловдив.

Материалът е изпратен по повод учителският конкурс „Извънкласни дейности“ за Българския географски фестивал през 2018 г. и е класиран на трето място.

Целта на настоящия доклад е да се опише и анализира интерактивната игра по география и икономика. Задачите на играта са следните:

 1) да се усвоят и затвърдят знания за:

 • географското положение на Южноамериканските държави;
 • главните черти на Аржентина и Бразилия – исторически, природни, демографски, стопански;
 • работа със софтуерни приложения и информационни технологии.

2) да се формират умения за:

 • характеризиране на дадена страна и открояване на позитивите в развитието ѝ;
 • работа с географска карта;
 • търсене на информация от различни източници: географски карти, списания, Интернет и др.;
 • развитие на логическо мислене, чрез точен подбор на материалите по темата;
 • работа с програмата MS PowerPoint 2010, Windows Movie Maker, MS Word и др.
 • интерпретиране на информация;
 • изказване на мнение;
 • оценяване на обекти, процеси и явления;
 • представяне и защитаване на географски (туристически) маршрути;
 • избиране и мотивиране дейности и форми на организация;
 • работа в екип.

Важно е да оформирмянето на предприемачески дух и култура посредством развитие на инициативност, организираност, креативност, въображение и увереност.

Да се осъществят междупредметни връзки с Информационни технологии, История и цивилизации, Български език, Изобразително изкуство.

Дидактически средства за часа:

1.Учебник по География и икономика за 6. клас, издателство „Анубис“

2.Нагледни средства: стенна карта „Карта на света“

3. Технически средства: компютър, мултимедиен проектор, листа за флипчарт.

Казус:

 На служители в конкуриращи се туристически фирми (най-малко две) е възложена задача да съставят и изработят туристически маршрути в екзотична страна от Южна Америка; да намерят агенция, която да рекламира маршрутите; да определят цената на туристическата услуга и да я продадат на граждани; да организират пътешествие по маршрутите.

Участниците в играта са разделени на три групи (група за Бразилия, група за Аржентина, група на гражданите, които търсят да закупят туристическа услуга):

Във всяка от първите две групи се определят ученици за следните роли:

 1. служители в туристическа фирма – туроператори;
 2. рекламни агенти.

Цели на участниците в играта

 • На туроператорите – да съставят атрактивни маршрути, да продадат продукта (туристическа услуга) на изгодна за фирмата цена; да организират пътешествия по тези маршрути.
 • На рекламните агенти – да създадат привлекателни и с много информация реклами; да бъдат наети за други реклами.
 • На гражданите – да направят най-изгодния за тях избор (познавателен и икономически).

Предварителна подготовка

Дейността, която извършва всяка група, е работа в екип. Екипът се състои от хора, които отговарят заедно за изпълнението на дадена задача. Те излъчват водещ (лидер), който организира дейността на групата,и говорител, който я представя.

Правила за работа в екип

 1. Прочетете условието на задачата, която трябва да изпълните заедно.

Обмислете възможните решения.

 1. Създайте организация за изпълнение на задачата. Разпределете ролите.

Определете дейностите за всяка роля,уточнете времето за изпълнение, мястото на действие, начина на отчитане на резултатите.

 1. Изпълнете задачите. Обсъждайте решенията, съгласувайте дейността си с останалите участници,формулирайте общо мнение.
 2. Представете резултатите обобщено – кратко, ясно.

Туроператорите от двете конкуриращи се туристически фирми имат следните задачи:

 • избират име на туристическата агенция, мото и др.
 • избират туристически обекти в съответната страна от Южна Америка (Перу или Бразилия) и изработват маршрут; проучват как, с какво транспортно средство може да се пътува до избраната страна, до всеки от обектите;
 • определят цената на екскурзията (формира се от броя и цената на нощувките; от цената на билетите, на допълнителните туристически услуги – посещение на обекти с местен екскурзовод и на средствата, отделени за реклама на пътешествието). За определяне на цената на екскурзията се ползва информация от Интернет, от туристически фирми.
 • заедно с рекламните си агенти съставят окончателния туристически маршрут;
 • мотивират маршрута, цената му, избора на обектите и оформятдокумент,който се издава на туристи при закупуване на услугата. Документът съдържа подробно описание на пътуването по дни и часове, на местата за нощувка, на услугите, които се включват в цената, на услугите, които се предлагат,но не се вклюват; данни за: туристическата фирма,директор,адрес, телефони; за транспортните средства; за заплатените допълнителни услуги; за внесената от туриста сума. (ползвайте готов документ от туристическа фирма, например rual-travel.com).

Рекламните агентиса ученици с нестандартно (креативно) мислене, с творчески заложби и компютърни умения. Те изготвят рекламни материали за съответния маршрут:

 • лого на туристическата фирма;
 • видеоклипове, аудиореклама, компютърна презентация на маршрутите;
 • брошури, рекламни материали от пресата, постери със снимки на обекти от тези маршрути, любопитни факти за тях,макети;
 • ваучери за закупуване на екскурзията.

Гражданите - клиенти проучват внимателно условията на всеки от предложените маршрути: времетраенето, сезонът, през който се провежда, цената – какви услуги се вклюват в цената (напр. транспорт със самолет; нощувка със закуска в хотел „Х”, медицинска застраховка и др.), какво не се включва в цената (напр. такси за музеи,допълнителни еднодневни екскурзии в страната), сравняват цената с тази в други агенции. Закупуват продукта срещу съответен документ, подготвен от туристическите фирми.

Задача 1. Организиране продажбата на туристическите услуги. Създаване на среда, напомняща обстановката в туристическа фирма. Окачване на подходящо място изработените за всеки маршрут рекламни материали, осигуряване на техника за представянето на тези материали.

Задача 2. Провеждане на играта. Чрез говорителите всяка група представя резултата от дейността си, като играе определената ѝ роля. Провеждане и обсъждане на дейността, в което участва целия клас.

За участниците от трета група е важно да знаят, че присъствието им на представянето означава,че са приели да закупят една от екскурзиите. Хора от тази група задават въпроси относно: условията за влизане в избраната за посещение страна; местната валута; правилата за движение; кодът за избиране на страната от България; телефона за спешна помощ и др.

Задача 3. Обсъждане изпълнението на задача 2. Основен критерий за постигнати положителни резултати от играта:

 • За туроператора – да е закупена неговата екскурзия.
 • За рекламните агенти – да са одобрени рекламните материали; по-малко допълнителни въпроси от страна на трета група, сключване на нови договори за реклама на тур.фирма.
 • За гражданите – да са удовлетворени от качеството на избрания маршрут; от цената, която са платили.

График

 • Начало: 02.12.2017 г.
 • Край: 31.01.2018 г.
Интерактивна игра 
Част от флаерите за играта
Любими дестинации в играта
С интерес изготвяха и презентации до любимите дестинации
Гражданите любопитни за условията на пътешествието
Екип от рекламни агенти представя работата си
Моето училище спрямо посоките на света
5. клас – Ориентиране в природата

Автор: Ивелина Гачева

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Село Теплен в подножието на планината Стъргач

ггф