ГГФ с 60+ събития в чест на своята 60-годишнина през 2023 г.

По случай своята 60-годишнина Геолого-географският факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" подготвя празничен календар от събития през 2023 г. През следващата година разнообразни събития ще изпъстрят академичния живот на студентите, преподавателите и служителите на ГГФ. В голяма част от събитията ще бъдат включени и завършилите възпитаници на факултета.
 

Предстои публикуването на официалния календар, в който ще могат да се откроят значими събития като международна научна конференция, фотографски и творчески изложби, кръгли маси, научни фестивали и демонстрации, дни на отворени врати, представяния на книги и проекти, спортни и забавни прояви, и още, и още. 

Географ БГ е медиен партньор на Геолого-географския факултет по отразяването на събитията от юбилейната програма, заради което на нашия сайт ще ви информираме за актуалните новини. 

Геолого-географският факултет на Софийския Университет съществува от 1963 година. Съществуващият дотогава Биолого-геолого-географски факултет е разделен на ГГФ и Биологически факултет. Образованието по геология в Университета обаче започва още през 1891 г. с откриването на специалността Геология. През 1898 г. в Историко-филологическия факултет се учредява катедра по география и етнография с което се полага началото на обучението по специалност География. Специалност Туризъм се разкрива през 1967, История и география (съвместно с Исторически факултет) през 1999 г., География и Биология (съвместно с Биологически факултет) през 1999 г., Регионално развитие и политика през 2005 г., География и английски език през 2018 г., Геопространствени системи и технологии през 2019 г., а през 2021 г. – Геология и проучване на природни ресурси. Към момента във факултета се обучават студенти в четири основни професионални направления – “Науки за Земята”, “Администрация и управление”, “Туризъм” и “Педагогика на обучението по…”.

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Пред храма "Кандария Махадева" в Индия

ггф