Географиада 2018 - Квалификационен кръг

Географиада 2018 - Квалификационен кръг

УКАЗАНИЯ ЗА ОТБОРИТЕ:
Квалификационният кръг съдържа тестови задачи от различен тип за 250 т. Кръгът е с времетраене от 60 мин. През това време отборът обсъжда въпросите и попълва отговорите си върху теста. Допуска се работа само със синя или черна химикалка. По време на теста участниците трябва да са с напълно изключени електронни (мобилни) устройства. Не се разрешава използването на каквито и да е било помощни средства (книги, атласи, справочници, записки и т.н.). В случай на поправка при сгрешен отговор – ясно се отбелязва кой отговор трябва да се приеме за верен от проверяващите. Не се допуска повече от една поправка на въпрос. При въпроси с четири възможни отговора (А, Б, В, Г) буквата пред правилния отговор се огражда в кръгче. Участниците нямат право да напускат залата по времето на теста.


1. Анди, Кордилери и Алпо-Хималайската система представляват масивни верижни планини. Коя е главната причина за тяхното образуване? (3 т.)
А) изригване на вулкан
Б) проява на земетресение
В) изхвърляне на скални маси
Г) сблъсък на литосферни плочи

2. За кой климатичен пояс в света се отнася климатограмата? (4 т.)
А) субтропичен
Б) тропичен
В) умерен
Г) субекваториален

3. При коя двойка „река – място на вливане“ е допусната грешка? (7 т.)
А) Об – Карско море
Б) Волга – Каспийско море
В) Маккензи – Море Бофорт
Г) Лена – Източносибирско море

4. Кое твърдение за природата в Южна Америка е вярно? (5 т.)
А) Патагония представлява високопланинско плато с обилни валежи.
Б) Магдалена и Десагуадеро са речни системи в басейна на р. Амазонка.
В) Лагуна дел Карбон е голям морски залив край брега на Карибско море.
Г) Селваси са влажните екваториални гори, подобни на хилеите в Африка.

5. Как се нарича ридът, разположен между Долнокамарската котловина и Златишко-Пирдопската котловина (6 т.)
............................................

6. Кой природен ресурс, използван за производството на възобновяема енергия, е с най-добри характеристики в планински райони с голямо количество валежи и големи наклони на склоновете (напр. по западното крайбрежие на Скандинавския полуостров)? (2 т.)
А) минерални ресурси
Б) водни ресурси
В) ветрови ресурси
Г) слънчево греене

7. През 2003 г. в областта Дарфур възниква расов и етнически конфликт, породен от геноцид към цветнокожото население. Осем години по-късно недоволствата се оказаха в основата на най-новото прекрояване в политическата карта на света. За коя държава се отнася посочената политикогеографска нестабилност? (3 т.)
А) Чад
Б) Етиопия
В) Судан
Г) Нигер

8. Антарктида е единственият континент: (2 т.)
А) без животни
Б) без гравитация
В) без часова зона
Г) без атмосферно налягане

9. Кой вид растение е сред символите за природата на о. Мадагаскар? (2 т.)
А) дърво на корабокрушенеца
Б) дърво на пътешественика
В) дърво на колонизатора
Г) дърво на лемура

10. Кое съзвездие е изобразено на флаговете на Нова Зеландия и Австралия? (7 т.)
............................................
11. Край това село на 31 май 1951 г. е открито първото нефтено находище в България. Името му идва от животно, което днес не може да се види там. Кое е селото? (5 т.)
............................................

12. Най-дълбокото езеро на Земята е езерото Байкал (1642 m) в Азия, а следващото по дълбочина е в Африка (1470 m). Кое е то? (5 т.)
............................................

13. В кой български известен балнеоложки център се намира единственият по рода си „Музей на бъбречните камъни”? (7 т.)
............................................

14. Кой е най-големият от Азорските острови? (8 т.)
.............................................

15. Кой полуостров в Азия е известен като „Земя на вулкани“? На територията му се наброяват 160 действащи вулкана, повечето от тях носят разпознаваемото географско наименование „сопка“, сред които най-известни – Ключевская и Кроноцкая? (3 т.)
А) Таймир
Б) Ямал
В) Чукотка
Г) Камчатка

16. Вие сте пътешественик и решавате да предприемете пътуване на юг от Южната тропична окръжност. Коя африканска столица ще остане извън Вашия маршрут? (7 т.)
А) Луанда
Б) Габороне
В) Мапуту
Г) Мбабане

17. Коя държава е едновременно алпийска, адриатическа и балканска? (3 т.)
.....................................
18. Коя държава в Централна Америка, подобно на Швейцария, е разделена на кантони и е приела пътя на политически неутралитет? В много аспекти нейната държавност се посочва като еталон за мирно и уредено административно-политическо пространство. Страната е икономически просперираща и е лидер във внедряването на възобновяеми енергийни източници и в развитието на екотуризма. (4 т.)
А) Гватемала
Б) Коста Рика
В) Салвадор
Г) Хондурас

19. Колко от изброените обекти са разположени в Европа? (8 т.)
Бистонско езеро; Хаити; р. Магдалена; Скалисти планини; Елба; Кейп Йорк; Игуасу; Месопотамия; Атласки планини; Бенгалски залив; Юкатан; Етна; Залив на географа; Висла; Ван; Оранжева река; Тар; Мохаве; Юкон; Мамутова пещера.
А) 3
Б) 4
В) 5
Г) 6

20. Коя от посочените планини не е разположена на Балканския полуостров? (4 т.)
А) Пинд
Б) Татри
В) Шар планина
Г) Олимп

21. Сред най-големите производители на влакнодайната култура юта са: (5 т.)
А) Египет и Судан
Б) Индия и Бангладеш
В) Литва и Естония
Г) Австралия и Нова Зеландия


22. Как се нарича състоянието на атмосферния въздух, изобразено на схемата? (5 т.)
.........................................

23. Изохиетите са линии, съединяващи места върху картата с: (4 т.) 
А) еднаква надморска височина
Б) еднакво атмосферно налягане
В) еднакво количество валежи
Г) еднаква дълбочина

24. С коя от посочените двойки страни Бразилия няма обща сухопътна граница? (6 т.)
А) Колумбия – Венесуела
Б) Перу – Чили
В) Аржентина – Парагвай
Г) Чили – Еквадор

25. Коя държава няма излаз на Персийския залив? (4 т.)
А) Йемен
Б) Катар
В) Оман
Г) Бахрейн

26. Ако пътувате от от София за Босилеград, през кой ГКПП ще преминете границата? (7 т.)
А) Златарево
Б) Олтоманци
В) Йовково
Г) Брегово

27. Коя от изброените планини е с най-висок връх? (4 т.)
А) Родопи
Б) Осогово
В) Славянка
Г) Беласица

28. Коя от посочените форми на релефа не може да се открие в Предбалкана? (5 т.) 
А) понор
Б) въртоп
В) карлинг
Г) пещера

29. Източният бук е характерен за растителната покривка на: (7 т.)
А) Странджа
Б) Пирин
В) Средна гора
Г) Витоша

30. Ако плавате по р. Дунав срещу течението от гр. Силистра към устието на р. Тимок, коя е правилната последователност на градовете, покрай които ще преминете? (5 т.) 
А) Тутракан, Свищов, Русе
Б) Белене, Козлодуй, Лом
В) Никопол, Козлодуй, Тутракан
Г) Лом, Оряхово, Свищов

31. Кой от градовете не е в Софийска област? (4 т.)
А) Самоков
Б) Берковица
В) Етрополе
Г) Ботевград
32. Посочете правилната последователност на разполагане от запад на изток на изброените дялове в Стара планина: (7 т.) 
А) Чипровска пл., Берковска пл., Светиниколска пл., Козница
Б) Светиниколска пл., Чипровска пл., Берковска пл., Козница
В) Козница; Берковска пл., Чипровска пл., Светиниколска пл.
Г) Берковска пл., Козница, Светиниколска пл., Чипровска пл.

33. Кой от градовете не е по поречието на р. Осъм? (5 т.) 
А) Троян
Б) Летница
В) Левски
Г) Павликени

34. Кой от градовете не е в Родопите? (4 т.)
А) Доспат
Б) Рудозем
В) Тополовград
Г) Мадан

35. Парилската седловина разделя: (8 т.)
А) Южен Пирин от Славянка
Б) Среден Пирин от Южен Пирин
В) Рила от Северен Пирин
Г) Рила от Родопите

36. Железопътен възел в Североизточна България, област Разград. В това село, административен център на община, се осъществява връзката между първата железопътна линия в България: Русе-Варна (1866 г.), и областния град Силистра. По нея са разположени няколко села и градовете Исперих и Дулово. Как се нарича железопътният възел? (6 т.)
.......................................
37. Град с важни индустриални функции. Специализира се в месната и захарната промишленост (най-големият захарен завод в страната, работещ с местни капитали и суровини). В него се намира най-голямата железопътна гара в Северна България, в близост функционира и летище. Формира обща промишлена агломерация с близкия областен център, чието съвкупно население надхвърля 100 хил. души. Кой е този промишлен град? (6 т.)
.......................................

38. Средновековна крепост, разположена на хълма Калето, в околностите на гр. Провадия. Първоначално византийците я наричат Проват. Построена е на периоди, от ІV – VІІ в., по-късно отново започва да се обновява през ХІ в. При Втората българска държава се използва от царете Калоян и Петър. През 1388 г. е превзета от османците, а през 1444 г. войските на Владислав Варненчик я обсаждат и унищожават почти до основи. Как се нарича тази крепост? (6 т.)
........................................

39. Един от левите притоци на р. Марица на българска територия – дължина 74 km и площ на водосборната област 685 km2. Извира от най-високите части на Същинска Средна гора и се влива в р. Марица. Хидронимът на реката описва нейното буйно водно течение, при което често излиза от коритото си и наводнява плодородните обработваеми земи в низината. Коя е тази българска река? (6 т.)
.........................................

40. На картосхемата на Южна и Югоизточна Азия, с номера от 1 до 15 са посочени обекти от бреговата линия (заливи, острови, полуострови). Напишете имената им. (30 т.)

1. ……………………..;    6. …………………….;  11. ……………………..;
2. ……………………..;    7. …………………….;  12. ……………………..;
3. ……………………..;    8. …………………….;  13. ……………………..;
4. ……………………..;    9. …………………….;  14. ……………………..;
5.    ………………......;    10. ………………...…;  15.  ………..………......;

41. Каква стопанска дейност разпознавате на сателитното изображение от Етрополска пл.? (7 т.)

........................................................................

42. Очертанията на кое море разпознавате на сателитното изображение? (7 т.)

..........................................................................

43. Коя от крайните точки на България виждате на сателитното изображение? (7 т.)


 

..................................................................

Публикувано от dimitar.zhelev

Сподели

Снимка на деня

Поглед към най-високият връх на Тасос - Ипасрио

ггф