COVID-19 и намаляването на горските пожари в Западните Хималаи

Пандемията от COVID-19 доведе до пълно блокиране на икономическите дейности и придвижването в целия свят. Това е добра възможност да се направи оценка на човешкото въздействие по отношение на горските пожари в Западните Хималаи в Индия на площ около 109 хил. km2. Изследването на учените от Института за дистанционно изследване към Индийската организация за космически изследвания – Amitesh Gupta, C. M. Bhatt, Arijit Roy и Prakash Chauhan, представя значително намаляване – 83,4% на горските пожари за периода от 24 март до 5 май 2020 г. в сравнение със същия период за 2006 – 2020 г. Статията е публикувана в научното списание Current Science.

В западната част на Хималаите, между 800 и 2000 m н.в., преобладават гори от бор (Pinus roxburghii) и дъб (Quercus leucotrichophora). Основните причини за горските пожари са дърводобивът, пашата на добитък, изгаряне на отпадъци и туристите.
В изследвания период от тази година се установяват по-големи количества валежи (281 mm), в сравнение със средното за последните 15 години (около 125 mm), но това не допринася за натрупването на почвена влага, която да ограничи пожарите.

Възникване на пожари в периода от 24 март до 5 май 2020 г. и за същите дни в периода 2006 – 2020 г. в сравнение с общия брой на възникналите пожари през 2006 – 2020.
Автор: Amitesh Gupta, C. M. Bhatt, Arijit Roy, Prakash Chauhan

Горските пожари са често явление в Западните Хималаи от векове, Но в резултат на антропогенната дейност през 90-те години броят им се увеличава значително. Пикът на горските пожари е през месеците март – юни, когато температурата на въздуха е най-висока, а сухата дървесина се нуждае само от една искра, за да се възпламени.
Проучването им подчертава, че антропогенните дейности играят основна роля в случаите на горски пожари в този регион.

Източник: Amitesh Gupta, C. M. Bhatt, Arijit Roy, Prakash Chauhan. COVID-19 lockdown a window of opportunity to understand the role of human activity on forest fire incidences in the Western Himalaya, India. doi: 10.18520/cs/v119/i2/390-398

Публикувано от Spasimir

Сподели

Снимка на деня

Река Дунав с пристанището в Никопол

ггф