семинари

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе „Ден на картата“. Събитието се организира по повод отбелязването на Международната година на картата (2015-2016 г.) от Катедра „Картография и ГИС“ към Геолого-географския факултет на СУ, Българската картографска асоциация и Департамент „География" на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Първото по рода си географско събитие в България бе представено по време на международен образователен семинар, организиран от Британски съвет България и Форум Демокрит.

На 9 и 10 май 2015 г. в Конферентната зала на хотел "Славянска беседа" и Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Първа работна среща на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР).

ггф