младежко доброволчество

20 младежи бяха отличени с наградата за доброволчество „Спасимир“, учредена в памет на възпитаника на Геолого-географския факултет Спасимир Пилев (1989-2021).

Инициатива в памет на Спасимир Пилев (1989 - 2021) сътрудник и съмишленик на Географ БГ.

ггф