Куиз

За пръв път студентско състезание ще бъде част от фестивалната програма

Инициатива на Факултетския студентски съвет в ГГФ на СУ.