комуникация в науката

На 24 октомври 2023 г., вторник, от 17:00 ч. в Аулата на Университета ще се учреди студентски клуб "Комуникация в науката"

В изпълнение на проект SEARCH (Science +

ггф