Тестова игра: Северна българска граница

Въпрос 1

Кой от градовете е разположен най-близо до сухоземната граница с Румъния?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Добрич

Генерал Тошево

Should have chosen

Тервел

Избрано

Шабла

Incorrect
Въпрос 2

Колко областни града са разположени по течението на р. Дунав?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

3

Правилно
Should have chosen

2

1

4

Въпрос 3

Кое от изброените е име на български остров в р. Дунав?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Есперанто

Should have chosen

Лингва Франка

Словио

Избрано

Суахили

Incorrect
Въпрос 4

Кой български град е разположен северно спрямо участък от територията на Румъния?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Видин

Should have chosen
Избрано

Тутракан

Incorrect

Белене

Козлодуй

Въпрос 5

Кое речно пристанище, разположено на р. Дунав, е най-близко до София?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Оряхово

Видин

Сомовит

Избрано

Лом

Правилно
Should have chosen
Въпрос 6

Кой от градовете не е разположен при северната граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Брегово

Правилно
Should have chosen

Никопол

Тутракан

Оряхово

Въпрос 7

Коя линия следва държавната граница по р. Дунав?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

талвега

Should have chosen
Избрано

средата между двата бряга

Incorrect

българския бряг

румънсия бряг

Въпрос 8

Кой природен риск е характерен за Дунавския бряг?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

вулканизъм

Избрано

свлачища

Правилно
Should have chosen

горски пожари

лавини

Въпрос 9

Кой български град има едновременно достъп до речната и до сухоземната граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Силистра

Should have chosen

Генерал Тошево

Русе

Избрано

Тутракан

Incorrect
Въпрос 10

Какво е съотнешението между речна и сухоземна граница (в km)?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

360 на 120

470 на 139

Should have chosen

250 на 180

Избрано

540 на 110

Incorrect
ггф