Тестова игра: Северна българска граница

Въпрос 1

Кой от градовете е разположен най-близо до сухоземната граница с Румъния?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Добрич

Шабла

Избрано

Генерал Тошево

Правилно
Should have chosen

Тервел

Въпрос 2

Колко областни града са разположени по течението на р. Дунав?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

1

4

Избрано

3

Правилно
Should have chosen

2

Въпрос 3

Кое от изброените е име на български остров в р. Дунав?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Лингва Франка

Суахили

Избрано

Словио

Incorrect

Есперанто

Should have chosen
Въпрос 4

Кой български град е разположен северно спрямо участък от територията на Румъния?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Тутракан

Белене

Козлодуй

Избрано

Видин

Правилно
Should have chosen
Въпрос 5

Кое речно пристанище, разположено на р. Дунав, е най-близко до София?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Сомовит

Лом

Should have chosen
Избрано

Оряхово

Incorrect

Видин

Въпрос 6

Кой от градовете не е разположен при северната граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Никопол

Тутракан

Избрано

Брегово

Правилно
Should have chosen

Оряхово

Въпрос 7

Коя линия следва държавната граница по р. Дунав?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

румънсия бряг

българския бряг

Избрано

талвега

Правилно
Should have chosen

средата между двата бряга

Въпрос 8

Кой природен риск е характерен за Дунавския бряг?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

горски пожари

Избрано

свлачища

Правилно
Should have chosen

лавини

вулканизъм

Въпрос 9

Кой български град има едновременно достъп до речната и до сухоземната граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Тутракан

Избрано

Силистра

Правилно
Should have chosen

Русе

Генерал Тошево

Въпрос 10

Какво е съотнешението между речна и сухоземна граница (в km)?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

470 на 139

Правилно
Should have chosen

360 на 120

540 на 110

250 на 180

ггф