Тестова игра: Развитие на географската наука в България

Въпрос 1

Първият самостоятелен учебник по география „Землеописание“ е написан през 1835 г. от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Константин Фотинов

Избрано

Иван Богоров

Incorrect

Неофит Бозвели

Should have chosen

Йоаким Груев

Въпрос 2

Основателят на българския вестник „Българский орел“ д-р Иван Богоров още в първия му
брой от 20 април 1846 г. помества уводната статия:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Описание на град Копривщица“

„Описание на село Жеравна“

Избрано

„Описание на град Панагюрище“

Incorrect

„Описание на село Котел“

Should have chosen
Въпрос 3

Кой български поет публикува „Географски речник“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Пейо Яворов

Петко Р. Славейков

Should have chosen

Христо Ботев

Избрано

Димчо Дебелянов

Incorrect
Въпрос 4

В края на 70–те години на 19. век за българското училище са написани над 50 учебника по
география, сред които най–преиздаван е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Кратка география или землеописание“ от 1858 г. на Тодор Хрулев

„Общее землеописание в кратце на сичката земля“ от 1843 г. на Константин Фотинов

Избрано

„Уроци по землеописание“ от 1861 г. на Йоаким Груев

Incorrect

„Всеобща география за деца“ от 1843 г. на Иван Богоров

Should have chosen
Въпрос 5

Първият български глобус на света (1836 г.) е изработен от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Неофит Кидониев

Неофит Бозвели

Избрано

Неофит Рилски

Правилно
Should have chosen

Неофит Български

Въпрос 6

Историята на картографските изследвания започва през 1834 г. с издаването в Страсбург на
първата българска карта в 4 листа – „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Христо Г. Данов

Феликс Каниц

Избрано

Александър хаджи Русет

Правилно
Should have chosen

Петър Берон

Въпрос 7

През 1862 г. Христо Г. Данов издава в Пловдив и първата българска карта, която е дело на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Васил Кънчов

Incorrect

Иван Гешов

Димитър Ангелиев

Should have chosen

Тодор Бурмов

Въпрос 8

За кой географ, Фридрих Хелвалд казва: „На него трябва да благодари науката и
европейското общество, че България е станала географски известна“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Феликс Каниц и „Карта на Дунавска България и Балкана“ (1877 г.)

Should have chosen
Избрано

Константин Иречек и книгата му „Пътувания по България като част II на „Княжество
България“ (1899 г.)

Incorrect

Александър хаджи Русет и „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ (1834 г.)

Анастас Иширков и книгата му „България. Географски бележки“ (1910 г.)

Въпрос 9

Основоположник на географската наука у нас е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Професор Димитър Яранов

Доцент Гунчо Гунчев

Избрано

Академик Анастас Иширков

Правилно
Should have chosen

Доцент Крум Дрончилов

Въпрос 10

Географският институт при БАН е основан през 1950 г. и негов пръв директор е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Професор Милан Георгиев

Избрано

Професор Жеко Радев

Incorrect

Професор Живко Гълъбов

Should have chosen

Професор Иван Батаклиев

ггф