Тестова игра: Български граници

Въпрос 1

С коя държава България има най-дълга сухоземна граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Гърция
Правилно
Should have chosen
Сърбия
Турция
Македония
Въпрос 2

С коя държава е единствената ни граница, която не е пресечена от жп линия?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Македония
Правилно
Should have chosen
Турция
Румъния
Сърбия
Въпрос 3

При кой връх се събират границите на България, Гърция и Македония?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Радомир
Incorrect
Руен
Тумба
Should have chosen
Гоцев връх
Въпрос 4

Коя планина не е разположена на българо-сръбската граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Кървав камък
Incorrect
Голо бърдо
Should have chosen
Руй
Чудинска планина
Въпрос 5

Коя българска област няма излаз на държавна граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Разград
Should have chosen
Избрано
Велико Търново
Incorrect
Ямбол
Хасково
Въпрос 6

Кой мирен договор урежда настоящите ни държавни граници през 1947?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Лозенградски
Парижки
Should have chosen
Избрано
Ньойски
Incorrect
Лондонски
Въпрос 7

С коя държава България има най-дълга речна граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Румъния
Правилно
Should have chosen
Сърбия
Гърция
Турция
Въпрос 8

Коя планина не е разположена на българо-гръцката граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Славянка
Сакар
Should have chosen
Родопи
Избрано
Беласица
Incorrect
Въпрос 9

На безименен остров в коя река се събират границите на България, Турция и Гърция?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Места
Тунджа
Избрано
Марица
Правилно
Should have chosen
Арда
Въпрос 10

Коя планина от Старопланинската верига не е на държавната граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Светиниколска планина
Берковска планина
Чипровска планина
Избрано
Козница
Правилно
Should have chosen
ггф