Тестова игра: Български граници

Въпрос 1

С коя държава България има най-дълга сухоземна граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Турция
Избрано
Гърция
Правилно
Should have chosen
Сърбия
Македония
Въпрос 2

С коя държава е единствената ни граница, която не е пресечена от жп линия?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Турция
Сърбия
Румъния
Избрано
Македония
Правилно
Should have chosen
Въпрос 3

При кой връх се събират границите на България, Гърция и Македония?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Руен
Гоцев връх
Избрано
Тумба
Правилно
Should have chosen
Радомир
Въпрос 4

Коя планина не е разположена на българо-сръбската граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Чудинска планина
Incorrect
Кървав камък
Руй
Голо бърдо
Should have chosen
Въпрос 5

Коя българска област няма излаз на държавна граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Хасково
Избрано
Разград
Правилно
Should have chosen
Ямбол
Велико Търново
Въпрос 6

Кой мирен договор урежда настоящите ни държавни граници през 1947?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Ньойски
Incorrect
Лондонски
Лозенградски
Парижки
Should have chosen
Въпрос 7

С коя държава България има най-дълга речна граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Сърбия
Гърция
Турция
Избрано
Румъния
Правилно
Should have chosen
Въпрос 8

Коя планина не е разположена на българо-гръцката граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Славянка
Родопи
Избрано
Сакар
Правилно
Should have chosen
Беласица
Въпрос 9

На безименен остров в коя река се събират границите на България, Турция и Гърция?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Арда
Места
Избрано
Марица
Правилно
Should have chosen
Тунджа
Въпрос 10

Коя планина от Старопланинската верига не е на държавната граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано
Берковска планина
Incorrect
Козница
Should have chosen
Светиниколска планина
Чипровска планина
ггф