Калин Сейменов

Калин е роден през 1995 г. в гр. Пазарджик. Завършва средно образование в Математическата гимназия на родния си град и като ученик има много изяви на областно и национално ниво на олимпиади по география и икономика.

В момента той е студент по География в СУ Св. Климент Охридски с отличен успех. Има разностранни географски интереси, предимно в областта на хидрологията, физическата география на България и континентите, а също така в обсега на културната и религиозната география. Вече около десетилетие продължава интереса му към географската наука, като през последните няколко години заема все по-голяма част от ежедневието му. В бъдеще ще продължи своето образование в магистърска, а след това вероятно и в докторска степен. Мечтае да посети различни държави и природни забележителности, голяма част от които са разположени на африканския континент. Част е от екипа на Географ БГ от началото на 2016 г., като съставя тестове на различна тематика, пише статии и фотописи. Отговаря за ежедневните въпроси и снимки към рубриката Загадки на деня. От 2017 г. е ангажиран с организационни въпроси около Български географски фестивал.

ггф