българия

Поглед към Пловдив - вторият по големина български град

Несебърски пейзаж на брега на Черно море

Поглед към Верила и Витоша

Водни лилии в Ботаническа градина „Борика“

Смолянските езера

Западнородопски пейзаж

В Соколския манастир край Габрово

Изглед към Гоцеделчевската котловина от с. Делчево в Пирин планина

Пролетни багри в западното подножие на инверсното плато Стражата при габровското с. Пецовци

Билото на Витоша през май месец

„Сладостта на живота“ - 1. място в национален географски конкурс (България)

„Когато снимаш цветно, но природата ти дава черно-бяло“ - 2. място в национален географски конкурс (България)

Синанишко огледало - 3. място в национален географски конкурс 2019 г. (България)

Котлованно езеро в изоставена мраморна кариера край с. Православ

Из старите дворове на Райковска махала, Троян

Страници

ггф