българия

„Сладостта на живота“ - 1. място в национален географски конкурс (България)

„Когато снимаш цветно, но природата ти дава черно-бяло“ - 2. място в национален географски конкурс (България)

Синанишко огледало - 3. място в национален географски конкурс 2019 г. (България)

Котлованно езеро в изоставена мраморна кариера край с. Православ

Из старите дворове на Райковска махала, Троян

Надяваме се, че всеки, който облече тази тениска, ще усети силата на Планината и ще посвети колкото се може повече време от идващото лято на нея!

Решение на Министерски съвет създаде новото село в рамките на съществуващото летовище.

Пролетни цветове в ботаническа градина „Борика“

Насаждение от рапица в Ямболското поле

Поглед към с. Церово в Искърския пролом

Пролетен пейзаж от Дунавската равнина

Алдомировското блато и възвишението Три уши

По билото на Чепън планина

Картата на България в Дряново

България не страни от глобалната тенденция за развитие на социалното предприемачество.

Страници

ггф