българия

По повод на 50-годишнината от подписването на Рамсарската конвенция за влажните зони и Световния ден на влажните зони, представяме важната роля на Рамсарските места в България, необходимостта и ползите им за биоразнообразието и за живота на човека.

Изглед към Добруджанската къща с етнографска експозиция в Алфатар

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Изглед от село Делчево в община Гоце Делчев

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география.

Започни

Трамвайното депо Красна поляна и отоплителна централа Земляне в София

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на източната българска граница. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на северната българска граница. Успех!

Започни

На днешния 15 септември снимката на деня ни представя красив кадър от Родопите

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Страници

ггф