българия

Поглед към Мальовишка Рила откъм долината на река Рилска

Изглед от София

Изглед от Вратцата

На големия християнски празник Цветница – една българска роза за всички именици!

Двойките са загнездили на специални платформи, поставени от природозащитниците и са част от дългосрочна програма за завръщане на вида. Тя започва преди десетилетия, с първите идеи и дейности за възстановяване на едрите видове лешояди, като част от международна програма и Балкански план за реинтродукция.

Паркът за танцуващи мечки в Белица

Изглед от село Черни Осъм, област Ловеч

Новата спътникова карта с данни от 2020 г. е напълно безплатна.

По повод на 50-годишнината от подписването на Рамсарската конвенция за влажните зони и Световния ден на влажните зони, представяме важната роля на Рамсарските места в България, необходимостта и ползите им за биоразнообразието и за живота на човека.

Изглед към Добруджанската къща с етнографска експозиция в Алфатар

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Изглед от село Делчево в община Гоце Делчев

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география.

Започни

Страници

ггф