Зографски манастир

Поздрав от Света гора

Зографския манастир "Св. Георги", Света гора

По пътя към Зографския манастир, Света гора, Гърция

Параклисът „Св. Георги“ към Зографския манастир, Атон

Българският манастир „Св. Георги Зограф“ в Атон, Света гора

В двора на Зографския манастир, Атон

Царската стая в Зографския манастир, Атон

Останки от средновековна кула при пристанището на Зографския манастир в Атон

ггф