Зографски манастир

Зографския манастир "Св. Георги", Света гора

По пътя към Зографския манастир, Света гора, Гърция

Параклисът „Св. Георги“ към Зографския манастир, Атон

Българският манастир „Св. Георги Зограф“ в Атон, Света гора

В двора на Зографския манастир, Атон

Царската стая в Зографския манастир, Атон

Останки от средновековна кула при пристанището на Зографския манастир в Атон

ггф