Зографски манастир

Българският манастир „Св. Георги Зограф“ в Атон, Света гора

В двора на Зографския манастир, Атон

Царската стая в Зографския манастир, Атон

Останки от средновековна кула при пристанището на Зографския манастир в Атон