Зографски манастир

Царската стая в Зографския манастир, Атон

Останки от средновековна кула при пристанището на Зографския манастир в Атон