Зекирица

Поглед от първенеца на Лакатишка Рила - връх Зекирица

На билото на Лакатишка Рила при вр. Зекирица

ггф