Завоят

Меандърът образуван от р. Арда и известен като Подковата или Завоят, попадащ в яз. Кърджали

ггф