защитени акватории

На площ седем пъти колкото България се създава четвъртата по големина защитена морска акватория в света.

ггф