ЮЗУ

Семинарът се организира от катедра „География, регионално развитие и туризъм” на ШУ „Епископ Константин Преславски”.