Южна Корея

Старият и съвременният Сеул

Мъглива утрин при границата между Северна и Южна Корея

ггф