Южен остров

Из пасищата на Южния остров в Нова Зеландия