ЮНЕСКО

Поглед към площад „Наяш е Джахан“ в Исфахан, Иран, един от най-големите в света, обект в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО

Простирайки се върху територията на Австрия, Словения, Хърватия, Унгария и Сърбия, биосферният резерват покрива 700 km от протежението на реките Мура, Драва и Дунав и е с обща площ от близо 1 милион ha, т.нар. Амазонка на Европа, правейки я най-голямата защитена речна зона на континента.

Представяме ви втората част от обектите, които бяха включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО през 2021 г. Те са общо 34, като част от културното наследство са 29 обекта и 5 природни.

Представяме ви първа част от обектите, които бяха включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО през 2021 г. Те са общо 34, като част от културното наследство са 29 обекта и 5 природни.

През 2017 г. най-съхранените и най-представителните естествени букови гори от деветте резервата на Национален парк „Централен Балкан“ са част от серийния транснационален обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО „Старите и първични букови гора на Карпатите и други региони в Европа“. С площ от близо 11 хил. хектара българският компонент е най-голям по площ сред общо 78, разпределени в 12 европейски държави.

Величието на Света София в Истанбул

Мостът в Мостар

ЮНЕСКО и властите на Ирак сключиха споразумение за началото на работата по възстановяването на археологическите обекти в град Самара, частично разрушен от членовете на радикалната организация Ислямска държава.

Група изследователи оцени уникалността на комплекса на Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН като важна за културното наследство за бъдещите поколения. Статията на учените е публикувана в списание Landscapes.

Долмените на Северен Кавказ в близко време ще станат обекти на Световното наследство на ЮНЕСКО, което ще им осигури съответно охраняване и ще запознае света с тяхната уникалност. Инициативата принадлежи на Адигейския и Сочинския клон на Руското географско дружество.

Кулата на Вавилон

Над три хиляди езика са застрашени от цифрово изчезване, смятат участниците в 3-тата Международна конференция „Езиково и културно разнообразие в киберпространството”.

Годината на културата в Русия се ознаменува с попълване на Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО с руски историко-културни паметници.

ггф