Яйлата

Изглед от Яйлата

Изглед към черноморския бряг при Яйлата

ггф