Врачански Балкан

Над село Згориград, Врачански Балкан

Последните обитатели на хижа "Околчица"

Изглед към внушителните Кобилини стени

Окарстена варовикова скала на фона на ПП "Врачански Балкан"

Над село Згориград във Врачанския Балкан

Църквата на Бистрешкия манастир "Св. Иван Пусти" във Врачанския Балкан

Монументът на връх Околчица

Изглед към Лакатнишките скали в Искърския пролом

Есен във Врачанска планина

Врачанският Балкан

През ноември месец 2016 г. на територията на Природен парк „Врачански Балкан” бяха освободени 48 птици от вида планински кеклик. За първи път в България успешно се размножават и разселват птици от този вид. Използваната методология е чрез „полусвободно отглеждане”.

Sylvia cantillans

На 8.05.2016 г. на територията на Природен „Врачански Балкан” е наблюдаван един мъжки екземпляр от вида Червеногушо коприварче (Sylvia cantillans).

По последни данни на експертите от Природен парк „Врачански Балкан" към Изпълнителна агенция по горите от началото на размножителния период за белоглавите лешояди в момента са оформени повече от 10 двойки.

Страници

ггф