Врачански Балкан

Изглед към внушителните Кобилини стени

Окарстена варовикова скала на фона на ПП "Врачански Балкан"

Над село Згориград във Врачанския Балкан

Църквата на Бистрешкия манастир "Св. Иван Пусти" във Врачанския Балкан

Монументът на връх Околчица

Изглед към Лакатнишките скали в Искърския пролом

Есен във Врачанска планина

Врачанският Балкан

През ноември месец 2016 г. на територията на Природен парк „Врачански Балкан” бяха освободени 48 птици от вида планински кеклик. За първи път в България успешно се размножават и разселват птици от този вид. Използваната методология е чрез „полусвободно отглеждане”.

Sylvia cantillans

На 8.05.2016 г. на територията на Природен „Врачански Балкан” е наблюдаван един мъжки екземпляр от вида Червеногушо коприварче (Sylvia cantillans).

По последни данни на експертите от Природен парк „Врачански Балкан" към Изпълнителна агенция по горите от началото на размножителния период за белоглавите лешояди в момента са оформени повече от 10 двойки.

В първите дни на октомври, бебето Мишел напусна своята ниша в Природен парк „Врачански Балкан”. Това е първият белоглав лешояд, излюпен и отгледан в района от близо 70 години насам, благодарение на усилията на Дирекция на ПП „Врачански Балкан”, неправителствени организации и доброволци!

Този уикенд Дирекция на ПП "Врачански Балкан" Ви кани на неделна разходка по прохладните пътеки на Войводин дол и приказните гледки от водопада Скакля.

На 11 юли 2015 Дирекция на ПП „ Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите организира вело излет до скалния манастир „Иван Пусти” .

Страници

ггф