Врачански Балкан

Есен във Врачанска планина

Врачанският Балкан

През ноември месец 2016 г. на територията на Природен парк „Врачански Балкан” бяха освободени 48 птици от вида планински кеклик. За първи път в България успешно се размножават и разселват птици от този вид. Използваната методология е чрез „полусвободно отглеждане”.

Sylvia cantillans

На 8.05.2016 г. на територията на Природен „Врачански Балкан” е наблюдаван един мъжки екземпляр от вида Червеногушо коприварче (Sylvia cantillans).

По последни данни на експертите от Природен парк „Врачански Балкан" към Изпълнителна агенция по горите от началото на размножителния период за белоглавите лешояди в момента са оформени повече от 10 двойки.

В първите дни на октомври, бебето Мишел напусна своята ниша в Природен парк „Врачански Балкан”. Това е първият белоглав лешояд, излюпен и отгледан в района от близо 70 години насам, благодарение на усилията на Дирекция на ПП „Врачански Балкан”, неправителствени организации и доброволци!

Този уикенд Дирекция на ПП "Врачански Балкан" Ви кани на неделна разходка по прохладните пътеки на Войводин дол и приказните гледки от водопада Скакля.

На 11 юли 2015 Дирекция на ПП „ Врачански Балкан” към Изпълнителна агенция по горите организира вело излет до скалния манастир „Иван Пусти” .

На 09.06.2015 г., експертът от Дружеството за защита на хищните птици Георги Стоянов съобщи за първото малко белоглаво лешоядче, изплюпено в Природен парк „Врачански Балкан” от 70 години насам.

По случай 5 юни - международния ден за опазване на околната среда в ПЦ "Натура" ще се организират две инициативи.

На 1 май от 20:00 ч. по време на Ботевата алпиниада в района на Враца експерти биолози от проекта "Не сме сами на скалите" ще разговорят с катерачи и алпинисти от цялата страна за опазването на защитените видове животни, чийто единствен дом са скалните масиви.

Интересни исторически факти, туристически пътеки и типично български бит - няколко причини, които са достатъчни, за да планирате посещение в селата при първа възможност.

Тя е млада, чаровна и отдадена на работата си като служител в Природозащитен център „Натура” към община Враца и Природен парк „Врачански Балкан”. Разберете повече от разговора ни с Василка какви са най-интересните обекти в района около Враца и споделените от нея идеи за летни приключения.

Природният парк заема част от Врачанска планина, разположена между Предбалкана и основната Старопланинска верига, както и територията на няколко села и град Враца, от който получава името си.