Владо Тричков

Един от красивите меандри на Искърския пролом, поглед от Цветкова скала, с. Владо Тричков.

Искърския пролом край село Владо Тричков

ггф