великобритания

На площ седем пъти колкото България се създава четвъртата по големина защитена морска акватория в света.

Изглед в Кеймбридж, Великобритания

Интериорът в катедралата Глостър, Великобритания

Планът е за 50 млн. нови дървета, за да се залеси отново една от най-малко залесените части на страната. Същевременно реализирането на проекта ще осигури нови рекреационни зони за градовете на север.

ггф