Велека

Устието на река Велека

Параклисът "Св.Илия" над село Стоилово в Странджа

Устието на река Велека

Поглед към пясъчната коса при устието на р. Велека

ггф