Васил Дойков

Васил Дойков е почетен професор на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“