Вада

Поглед от първенеца на Лакатишка Рила - връх Зекирица

ггф