Тъжа

Поглед към Казанлъшката котловина и Сърнена Средна гора

ггф