Трите чуки

Из склоновете на Чипровския Балкан

ггф