Три кладенци

Из склоновете на Чипровския Балкан

ггф