Трапезица

Изглед към историческия център на Велико Търново

ггф