Тлачене

Село Тлачене - на границата между Предбалкана и Дунавската равнина

ггф