Тингветлир

Националният парк Тингветлир в Исландия и границата между евразийската и северноамериканската тектонски плочи