тежки метали

Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН реализират проект по Фонд научни изследвания.