Тетевенска планина

В подножието на връх Братаница, Стара планина

Залез над Балкана

Водопад Скока над град Тетевен

Слънчев следобед над Тетевен

Красивата природа на Тетевенска планина

ггф